SYTÍME TRH POJÍTKY !
   nejčastější dotazy
vaše dotazy také rádi přímo odpovíme na tel. 608 209913
 1. Do jakého data je možno volně používat pásmo 10GHz pro mikrovlnné spoje ?
  Dle aktuálního všeobecného oprávnění č. VO-R/14/08.2005-26 vydaného dne 27. července 2005 je tato doba bez omezení. Tedy na rozdíl od generálních licencí, které byly vydávány podle dřívějších právních předpisů na dobu určitou je toto oprávnění bez omezení platnosti.
  V případě, že dojde ke změnám skutečnosti, na základě kterých bylo všeobecné oprávnění vydáno, nebo dojde k potřebě dodržet závazky vyplývající z členství České republiky v mezinárodních organizacích, nebo pro zajištění obrany a bezpečnosti státu, může být všeobecné oprávnění změněno nebo zrušeno, a to postupem pouze podle platného zákona.
 2. Je naprosto nutné mezi jednotlivými body mikrovlnného spoje přímá viditelnost ?
  Obecně se dá říct, že ano. Nicméně záleží na konkrétní aplikaci, frekvenčním pásmu a požadavku stability spoje. Ve většině případů je nutná nejen přímá viditelnost, ale taky volný prostor v průřezu několika metrů od středu paprsku.
 3. Existuje nějaká předepsaná kmitočtová tabulka kanálů pro bezdrátové spoje ?
  Pro některá kmitočtová pásma existuje a pro některé ne. Pokud je tato tabulka definovaná je bezpodmínečně nutné se jí řídit. Například:

  pro pásmo 2,4 GHz neexistuje, pouze je definované kmitočtové pásmo 2400 - 2483,5 MHz,

  pro pásmo 5,4GHz neexistuje, pouze je definované kmitočtové pásmo 5470 - 5725 MHz,

  pro pásmo 5,8GHz neexistuje, pouze je definované kmitočtové pásmo 5725 - 5875 MHz,

  pro pásmo 10,3GHz existuje

  kmitočty dle VO-R/14/08.2005-26
  tabulka 10 GHz

  pro pásmo 24GHz neexistuje, pouze je definované kmitočtové pásmo 24000 - 24250 MHz.
 4. Jaké pásma lze využívat pro mikrovlnné systémy ?
  Na tuto otázku nelze v rychlosti odpovědět. Ucelený přehled naleznete zde. V případě konkrétních požadavků nás neváhejte kontaktovat.
 5. Jak je možné že různí výrobci udávají u mikrovlnného spoje, při podobných parametrech, různé maximální dosažitelné vzdálenosti ?
  Většinou se jedná o "různě" započtenou rezervu na únik signálu při zhoršených klimatických podmínkách (déšť, sníh, mlha) pro nabízený mikrovlnný spoj. Výrobce by mněl uvádět pro mikrovlnný spoj dosažitelnost při rezervě okolo 20dB na tento únik. Pokud ovšem chce svým mikrovlnným spojem "ohromit" klienta, započte na únik třeba jen 10dB a o "ušetřených" 10dB prodlouží dosah svého mikrovlnného spoje. Při zhoršených klimatických podmínkách potom mikrovlnný spoj "lape po dechu" a nedosahuje předepsaných parametrů BER
 6. Jak se mají správně v místnosti testovat mikrovlnné spoje ?
  Jednoduše dostupný freeware nástroj pro obyčejného klienta je např. Qcheck. Při testech mikrovlnného spoje v místnosti je třeba pamatovat na odrazy mikrovln testovaného mikrovlnného spoje (hlavně pro vyšší pásma 5GHz, 10GHz, 24GHz) téměř od všech předmětů a zejména od pohybujících se lidí v místnosti. Proto při testování mikrovlnného spoje zamezte jakémukoliv pohybu. Je třeba také odsměrovat paraboly jednotlivých testovaných bodů ať nemíří přímo na sebe, vzhledem k výkonu, kterým vysílají a malé vzdálenosti, může dojít k zahlcení Rx části. Výsledky takovéhoto testování mikrovlnného spoje má pouze základní informativní charakter. Pro přesné testování mikrovlnného spoje je třeba použít např. vlnovodný útlumový článek(simulující útlum prostředí = vzdálenost) vložený mezi příruby testovaného mikrovlnného spoje a kvalitní BERtester.

 

pro vaše dotazy »

Hlavní stránka Nejčastější dotazy Školení Zakázková výroba Kde nás najdete